FANDOM

RansomTime

VSTF Founder
 • I am Garrus Vakarian and this is my favourite wiki on the internet
A FANDOM user
  Loading editor
 • Will you reprint Lighting Bolt?

    Loading editor
 • I explain everything. im not slenderman

    Loading editor
 • THIS IS IN ALLCAPS

    Loading editor
 • +ossoo+oso++oodddhhdo++oossyyyyyyyyyyyhhhhy--...-------:-:/+oyhddddddddmmmmmmmmmmmmmmdddhhhhhhhhhhhd
  +ososo++oo/o+oddhhhdo::::::////+oyyyyyyyhhs---.`` ``...-----:::/+oshddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddm
  +ossyoooo+/o+ohhhhhh+:://::::--//ssssyyyyhs----::::-..`` ``..----::::/+oshdddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdm
  +osoo+++++/o/shhhhyh+:-:::-:::./:oosssssyho---.----:::::::-..`` ``..--:::::/+ydmmmmmmmmmmmmmmmmmNmN
  +osos+++++/+/shhhyyh+:---..````::+++ooossyo--..-----------:::::::--..````..-::+mmmmmmmmmmmmmmmmmNNNN
  ++++++++++/o:yhyyysy+-..``   --///+++osy+--...-----------------:::::::-...-:/ddmmmmmmmmmmmmmmmmmNN
  +++///////:o:yhyyssy+.``    .--:://+ooy+-.`....------------------:----.  ::/ddmmmmmmmmmmmmmmmmmNN
  hhyysoo+++++:yyyyssy/.`     .--::/++oy+-. ....------------------:----. --:ddmmmmmmmmmmmmmmmmmmN
  mmmmmmmddhhyyhhyysss+:-..``   ..--:/++oy/-. ....------------------:----` --:ddmmmmmmmmmmmmmmmmmmN
  mmmmmmdddddhhhyyyssoo+++////:-.----:/++osy/..`.....-----------------:----` --:ddmmmmmmmmmmmmmmmmmmN
  mmmmmmddddddhhyyyssoo++/::::::///::/++oosy:..`........----------:::::/++/- --:dmmmdddddddddddmmmmmN
  mmmmmmdddddddhhyyyssoo++//////////+++oossy:..`.........-----:ohdddhhmNNNNms+/::dhhhddddddddddddddddm
  mmmmmmdddddddhhhhyyyssoo++++++++++ooosssyh-..`.........---/yNNNNNmNNMMMMNNNmmdymdhhhddddddddhhhddddm
  mmmmmmmdddddddhhhhhyyysssooooooooosssssyyh-...`...`....-:yNNNNNNNNNNMMMMMMNNmmmdhyydddddddhyssoooosd
  mmmmmmmmdddddddhhhhhhyyyyssssssssssyyyyyyh-..```..`....+mNNNMMNNNNNNNNMMMMMNNmddhhhddddddhyysoo++ooy
  mmmmmmmmmddddddddhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyh-..````....-omNNNNMMMMNNNNNNMMMMMMNNmdhhdddddddhhhssoo++oy
  mmmmmmmmmddddddddddhhhhhhhhyyyhhhhhhhhhhyh...````...:smNNNNNMMMMNNNNNMNNMMNNNNNmdddmhsosyymdysssoooy
  mmmmmmmmmmddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..` ```.:smNNNNNNMMMMMMNNNNNmNMMNNmNNmmmmmy+oysddhyyyyyyh
  mmmmmmmmmmdddddddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhh.`   `:dmNNNNNNNNNMMNNNNNNmNNNNNmmmmmmNmmsosydddhhhhhhd
  mmmmmmmmmmmmdddddddddddddddddhhhhhhhhhhhhh.`    -dmmNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNmmmmNmmmyhhdddddddddm
  mmmmmmmmmmmmmdddddddddddddddddddddhhhhhhhy.`    +hdmmNNNNNNNNmmmdhhhdmmmNNNNNmmmmmmmh::://++ooosh
  mmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddddddddddddhhhhhhy..   `sdmmNNNNNNNmddhhhdmmmmmmmNNNNNNmmmmmms////////++s
  mmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddddddddddddhhhhhy..`   `ymmNNNNNNmNmmdhhhdmmmmNNNmNNNNNNmmmmmm/::://+//+s
  mmmmmmmmmmmmmmmddddddddddddddddddddddhhhhy..`   ymNNNNNmmmmNmmdddmmddddddddmNNNNNmmmmNs:////+++os
  mmmmmmmmmmmmmmmmmdmmdddddddddddddddddddhhy..`    :mNNNNNhdddddhdhhddhhyyyyhhdmNNNNNmNNNy/////+++oy
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddddddddddddds..`    :dNNMMNdhyyyyhhhhdddhyysyyyhdmNNNNNNNNy///+++oosy
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddddddddddddddds--`   +smNNMMmhyssshhyhhdddhyyhhhhdmNNNNNNNm+//++/++ooy
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddddddddddddds--`   `/omNNMMMdyyyyhhdhhdddhhhhhhhddmNNMMNNs/////-//osh
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdmddddddddddddds--`  ``-+dNNNMMMdhhhhdddddddmmdhhhhddmNNMMNNms+/o+-/+ooy
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddddds--.  `-::+hNNNMMMmhhhmmdhdddmdddddddmNNNmhsssy+/++/oossh
  mNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddds---/yysydmNNNNNMMMMNmdddddddddddddddmmmNmdhysssohysyyyhhyh
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddssdmmmNNNNNNNNNNMMNNNNNmmdddhhhddddmmmmmmmdhyyyyddhhhhhhhhd
  mmNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddhhmmNNNNNNNNNNNNNNMMNNNmNNNmmmddmmmmmmmmmmmmddhhhdmdddddhhhhd
  NNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddhhmmmmmddddddmN
  mNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdmmdddddmmNNNNNNNNNNMNNNNNmmmmmmmmdddddddddddddhhhmmmmmmdmmmmmmN
  
    Loading editor
 • _________  _______ _______  _______ _______ _______ ______ 
  \__  __/ ( ___ )(    ) ( ____ \( ___ )( ___ )( __ \ 
    ) (   | (  ) || () () | | (  \/| (  ) || (  ) || ( \ )
    | |   | (___) || || || | | |   | |  | || |  | || |  ) |
    | |   | ___ || |(_)| | | | ____ | |  | || |  | || |  | |
    | |   | (  ) || |  | | | | \_ )| |  | || |  | || |  ) |
  ___) (___ | )  ( || )  ( | | (___) || (___) || (___) || (__/ )
  \_______/ |/   \||/   \| (_______)(_______)(_______)(______/ 
                                    
   _    _______     
  ( (  /|( ___ )|\   /|
  | \ ( || (  ) || )  ( |
  |  \ | || |  | || | _ | |
  | (\ \) || |  | || |( )| |
  | | \  || |  | || || || |
  | ) \ || (___) || () () |
  |/  )_)(_______)(_______)
  
    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
 • _________  _    _________ _    _______ 
  \__  __/ ( \   \__  __/| \  /\( ____ \
    ) (   | (     ) (  | \ / /| (  \/
    | |   | |     | |  | (_/ / | (__  
    | |   | |     | |  |  _ ( | __)  
    | |   | |     | |  | ( \ \ | (   
  ___) (___ | (____/\___) (___| / \ \| (____/\
  \_______/ (_______/\_______/|_/  \/(_______/
                          
       _______      _______  ______  _______     
  |\   /|( ___ )|\   /|( ____ ) ( ___ \ (    )|\   /|
  ( \  / )| (  ) || )  ( || (  )| | (  ) )| () () || )  ( |
   \ (_) / | |  | || |  | || (____)| | (__/ / | || || || | _ | |
   \  / | |  | || |  | ||   __) | __ ( | |(_)| || |( )| |
    ) (  | |  | || |  | || (\ (   | ( \ \ | |  | || || || |
    | |  | (___) || (___) || ) \ \__ | )___) )| )  ( || () () |
    \_/  (_______)(_______)|/  \__/ |/ \___/ |/   \|(_______)
                                   
  
    Loading editor
  • _________      _______      _    ______  _    _________
   \__  __/ |\   /|( ___ )|\   /|( \   ( __ \ ( (  /|\__  __/
     ) (   | )  ( || (  ) || )  ( || (   | ( \ )| \ ( |  ) (  
     | |   | | _ | || |  | || |  | || |   | |  ) ||  \ | |  | |  
     | |   | |( )| || |  | || |  | || |   | |  | || (\ \) |  | |  
     | |   | || || || |  | || |  | || |   | |  ) || | \  |  | |  
   ___) (___ | () () || (___) || (___) || (____/\| (__/ )| ) \ |  | |  
   \_______/ (_______)(_______)(_______)(_______/(______/ |/  )_)  )_(  
                                        
    _______ _______      _________ _______ 
   ( ____ \( ___ )|\   /| \__  __/(    )
   | (  \/| (  ) |( \  / )   ) (  | () () |
   | (_____ | (___) | \ (_) /   | |  | || || |
   (_____ )| ___ | \  /    | |  | |(_)| |
      ) || (  ) |  ) (    | |  | |  | |
   /\____) || )  ( |  | |   ___) (___| )  ( |
   \_______)|/   \|  \_/   \_______/|/   \|
                           
    _______ _________ _______ _______ _________ _______     _________
   ( ____ \\__  __/( ____ )( ___ )\__  __/( ____ \|\   /|\__  __/
   | (  \/  ) (  | (  )|| (  ) |  ) (  | (  \/| )  ( |  ) (  
   | (_____  | |  | (____)|| (___) |  | |  | |   | (___) |  | |  
   (_____ )  | |  |   __)| ___ |  | |  | | ____ | ___ |  | |  
      ) |  | |  | (\ (  | (  ) |  | |  | | \_ )| (  ) |  | |  
   /\____) |  | |  | ) \ \__| )  ( |___) (___| (___) || )  ( |  | |  
   \_______)  )_(  |/  \__/|/   \|\_______/(_______)|/   \|  )_(  
                                       
    _______ _______      _______ _______  _________ _______ 
   ( ____ \( ___ )|\   /|( ____ \( ____ \ \__  __/(    )
   | (  \/| (  ) || )  ( || (  \/| (  \/   ) (  | () () |
   | |   | (___) || |  | || (_____ | (__     | |  | || || |
   | |   | ___ || |  | |(_____ )| __)    | |  | |(_)| |
   | |   | (  ) || |  | |   ) || (      | |  | |  | |
   | (____/\| )  ( || (___) |/\____) || (____/\ ___) (___| )  ( |
   (_______/|/   \|(_______)\_______)(_______/ \_______/|/   \|
                                    
    ______  _______ _    _________  _______     _________
   ( ___ \ ( ____ \( (  /|\__  __/ ( ___ )|\   /|\__  __/
   | (  ) )| (  \/| \ ( |  ) (   | (  ) || )  ( |  ) (  
   | (__/ / | (__  |  \ | |  | |   | |  | || |  | |  | |  
   | __ ( | __)  | (\ \) |  | |   | |  | || |  | |  | |  
   | ( \ \ | (   | | \  |  | |   | |  | || |  | |  | |  
   | )___) )| (____/\| ) \ |  | |   | (___) || (___) |  | |  
   |/ \___/ (_______/|/  )_)  )_(   (_______)(_______)  )_(  
                                    
    _______ _______  _______      _______ _______ _______ 
   ( ___ )( ____ \ ( ____ \|\   /|( ___ )( ____ )( ____ \
   | (  ) || (  \/ | (  \/| )  ( || (  ) || (  )|| (  \/
   | |  | || (__   | (_____ | (___) || (___) || (____)|| (__  
   | |  | || __)   (_____ )| ___ || ___ || _____)| __)  
   | |  | || (       ) || (  ) || (  ) || (   | (   
   | (___) || )    /\____) || )  ( || )  ( || )   | (____/\
   (_______)|/     \_______)|/   \||/   \||/    (_______/
   
     Loading editor
  • _________ _______  _________     _______  _______ _______ _    
   \__  __/(    ) \__  __/|\   /|( ____ \ ( ____ \( ___ )( (  /|
     ) (  | () () |   ) (  | )  ( || (  \/ | (  \/| (  ) || \ ( |
     | |  | || || |   | |  | (___) || (__   | (_____ | |  | ||  \ | |
     | |  | |(_)| |   | |  | ___ || __)   (_____ )| |  | || (\ \) |
     | |  | |  | |   | |  | (  ) || (       ) || |  | || | \  |
   ___) (___| )  ( |   | |  | )  ( || (____/\ /\____) || (___) || ) \ |
   \_______/|/   \|   )_(  |/   \|(_______/ \_______)(_______)|/  )_)
                                         
    _______ _______  _______ _______ _______ _______ 
   ( ___ )( ____ \ ( ____ )( ___ )( ____ \( ____ \
   | (  ) || (  \/ | (  )|| (  ) || (  \/| (  \/
   | |  | || (__   | (____)|| (___) || |   | (__  
   | |  | || __)   |   __)| ___ || | ____ | __)  
   | |  | || (    | (\ (  | (  ) || | \_ )| (   
   | (___) || )    | ) \ \__| )  ( || (___) || (____/\
   (_______)|/     |/  \__/|/   \|(_______)(_______/
                               
    _______ _    ______   _    _______      _______ 
   ( ___ )( (  /|( __ \  ( \   ( ___ )|\   /|( ____ \
   | (  ) || \ ( || ( \ ) | (   | (  ) || )  ( || (  \/
   | (___) ||  \ | || |  ) | | |   | |  | || |  | || (__  
   | ___ || (\ \) || |  | | | |   | |  | |( (  ) )| __)  
   | (  ) || | \  || |  ) | | |   | |  | | \ \_/ / | (   
   | )  ( || ) \ || (__/ ) | (____/\| (___) | \  / | (____/\
   |/   \||/  )_)(______/  (_______/(_______)  \_/  (_______/
   
     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
 • _________ _______ _______ _______ _________      _______ _______ 
  \__  _/( ___ )/ ___  )/ ___  )\__  __/ |\   /|( ___ )( ____ \
    ) ( | (  ) |\/  ) |\/  ) |  ) (   | )  ( || (  ) || (  \/
    | | | (___) |  /  )  /  )  | |   | | _ | || (___) || (_____ 
    | | | ___ |  /  /  /  /  | |   | |( )| || ___ |(_____ )
    | | | (  ) | /  /  /  /   | |   | || || || (  ) |   ) |
  |\_) ) | )  ( | /  (_/\ /  (_/\___) (___ | () () || )  ( |/\____) |
  (____/  |/   \|(_______/(_______/\_______/ (_______)|/   \|\_______)
                                       
       _______ _______ _______ 
  |\   /|( ____ \( ____ )( ____ \
  | )  ( || (  \/| (  )|| (  \/
  | (___) || (__  | (____)|| (__  
  | ___ || __)  |   __)| __)  
  | (  ) || (   | (\ (  | (   
  | )  ( || (____/\| ) \ \__| (____/\
  |/   \|(_______/|/  \__/(_______/
                    
  
    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
 • _________ _______ _______ _______ _________ _______ _______ \__ _/( ___ )/ ___ )/ ___ )\__ __/ |\ /|( ___ )( ____ \

   ) ( | (  ) |\/  ) |\/  ) |  ) (   | )  ( || (  ) || (  \/
   | | | (___) |  /  )  /  )  | |   | | _ | || (___) || (_____ 
   | | | ___ |  /  /  /  /  | |   | |( )| || ___ |(_____ )
   | | | (  ) | /  /  /  /   | |   | || || || (  ) |   ) |
  

  |\_) ) | ) ( | / (_/\ / (_/\___) (___ | () () || ) ( |/\____) | (____/ |/ \|(_______/(_______/\_______/ (_______)|/ \|\_______)

       _______ _______ _______ 
  

  |\ /|( ____ \( ____ )( ____ \ | ) ( || ( \/| ( )|| ( \/ | (___) || (__ | (____)|| (__ | ___ || __) | __)| __) | ( ) || ( | (\ ( | ( | ) ( || (____/\| ) \ \__| (____/\ |/ \|(_______/|/ \__/(_______/

    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
 •                                   ..;===+.
                                   .:=iiiiii=+=
                                 .=i))=;::+)i=+,
                                ,=i);)I)))I):=i=;
                              .=i==))))ii)))I:i++
                             +)+))iiiiiiii))I=i+:'
                   .,:;;++++++;:,.    )iii+:::;iii))+i='
                 .:;++=iiiiiiiiii=++;.  =::,,,:::=i));=+'
                ,;+==ii)))))))))))ii==+;,   ,,,:=i))+=:
               ,;+=ii))))))IIIIII))))ii===;.  ,,:=i)=i+
               ;+=ii)))IIIIITIIIIII))))iiii=+,  ,:=));=,
              ,+=i))IIIIIITTTTTITIIIIII)))I)i=+,,:+i)=i+
             ,+i))IIIIIITTTTTTTTTTTTI))IIII))i=::i))i='
             ,=i))IIIIITLLTTTTTTTTTTIITTTTIII)+;+i)+i`
             =i))IIITTLTLTTTTTTTTTIITTLLTTTII+:i)ii:'
            +i))IITTTLLLTTTTTTTTTTTTLLLTTTT+:i)))=,
            =))ITTTTTTTTTTTLTTTTTTLLLLLLTi:=)IIiii;
            .i)IIITTTTTTTTLTTTITLLLLLLLT);=)I)))))i;
            :))IIITTTTTLTTTTTTLLHLLLLL);=)II)IIIIi=:
            :i)IIITTTTTTTTTLLLHLLHLL)+=)II)ITTTI)i=
            .i)IIITTTTITTLLLHHLLLL);=)II)ITTTTII)i+
            =i)IIIIIITTLLLLLLHLL=:i)II)TTTTTTIII)i'
           +i)i)))IITTLLLLLLLLT=:i)II)TTTTLTTIII)i;
          +ii)i:)IITTLLTLLLLT=;+i)I)ITTTTLTTTII))i;
         =;)i=:,=)ITTTTLTTI=:i))I)TTTLLLTTTTTII)i;
        +i)ii::, +)IIITI+:+i)I))TTTTLLTTTTTII))=,
        :=;)i=:,,  ,i++::i))I)ITTTTTTTTTTIIII)=+'
      .+ii)i=::,,  ,,::=i)))iIITTTTTTTTIIIII)=+
      ,==)ii=;:,,,,:::=ii)i)iIIIITIIITIIII))i+:'
     +=:))i==;:::;=iii)+)= `:i)))IIIII)ii+'
    .+=:))iiiiiiii)))+ii;
    .+=;))iiiiii)));ii+
   .+=i:)))))))=+ii+
   .;==i+::::=)i=;
   ,+==iiiiii+,
   `+=+++;`
  
    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor

 •           sssss:Sss:Sss
          ss:===:Ssss:Ssss:Sss:s
   ____________ sss:==:Ss# X Ss:Sss:Ssss:Sss
   ````\\\\\\\\\– EnemyPeacemakerss===s X+X S:Sss:Ss:Sssss:Ss
       vvvv ==== ss  X S:Sss:Ss :Ss:Ssss:Sss
       vv v ==== s /  ss:Sss Sss:Ss:Ssss:Sss:s
       vvv     X   ss:S s:S s:Sss:Sssss:Sss
        u   __  X+X  s:S s:Ss :Sss Ss:Ss s:Sssss
        uu  /@@  X    s:Ss Ssss ss:Ss sss:Ssss:s
        uu     X     s :Sss s:Sss ss:Sssssss:s
         u    X+X   ) Ssss sssss Ssssss :Ssssss:
         u    X   ) \ S: sss:S ssss:S sss:S :sss
         u    /   /  `\ Ssss: Sss:s ssSs: sssss
         uu   X   u   \ Ss   Sss  Sss   Ssss_
         u @@) (_)  u'    \ s   ss   s    S \_
         \u  u u u      \    s
          \uuu/ uu/       \
                      |
                      |
                      /
                     /
              __________  |
             ./     \. /
            /       \|
            /
           /                  /
           /                 ./
          /     /– EnemyPeacemaker\          /_______________
          /     /  /\__________________/
         /     /  /         /
         /     /  /        /
        (     /  /       ../
        (    /  /      ../
         \    (  /     ./
         \13:54, March 3, 2013 (UTC)~~\ /     ./
          \_______\     /
              (    (
              \    \
               \    \
               \    (
                \13:54, March 3, 2013 (UTC)– EnemyPeacemaker\
                \________\
  
  
    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
See archived talk page
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.